Bine ați venit pe pagina oficială a primăriei comunei Stoilești

              Copyright © S.C. Daily Business S.R.L

Primăria  Stoilești

Județul Vâlcea

            Istoric

Este o localitate veche, atestata documentar prin anul 1557, preexistând si o veche civilizatie neolitica.Istoria acestor locuri a continuat si s-a metamorfozat cu existenta milenara a acestui popor.În prezent, din punct de vedere administrativ, comuna Stoilesti este compusa din 15 sate.

Comuna Stoilesti este una dintre cele mai extinse localitati rurale ca suprafata din judetul Vâlcea. Prezinta un relief cu grad de fragmentare accentuat, ce cuprinde platouri interfluviale relativ netede si înguste, separate de vai adânci (peste 100 m) cu versanti abrupti; terenul este intens supus degradarii, mai ales pe terenurile în panta, defriaate ai supuse pasunatului excesiv sau lucrate agricol. Frecvent iau nastere alunecari si mai ales prabusirea de teren care determina degradarea drumurilor comunale de pe platourile interfluviale. Peisajul vegetal al comunei este dat de padurile de stejar, care sunt dominante, de pajisti naturale acolo unde padurile au fost defrisate, la acestea adaugându-se vegetatia de lunca.

Stoilești este o comună în județul Vâlcea, Oltenia, România, formată din satele Bârsoiu, Balomireasa, Bulagei, Delureni, Geamăna, Ghiobești, Giuroiu, Izvoru Rece, Malu, Nețești, Obogeni, Stănești, Stoilești (reședința), Urși și Vlădulești. Este situată în partea de nord a platformei Cotmeana, subunitate a podișului Getic. Pe teritoriul comunei se exploatează petrol și gaze naturale.

Comuna Stoilesti este o localitate în judetul Vâlcea, asezata la 35 km Sud-Est fata de municipiul Rm. Vâlcea, fiind amplasata pe malul drept al pârâului Staneasca, afluent pe partea dreapta a Oltului.

Suprafata: 6371 ha

Intravilan: 500 ha

Extravilan: 5871 ha

Populatie: 4400

Gospodarii: 2267

Nr. locuinte: 2100

Nr. gradinite: 5

Nr. scoli: 8

Numele localitatilor aflate in administratie: Barsoiu, Balomireasa, Bulagei, Delureni, Geamăna, Gheobeşti, Giuroiu, Izvoru Rece, Malu, Neteşti, Obogeni, Stăneşti, Stoileşti, Urşi, Vlăduleşti

Asezarea geografica:

Comuna este aşezată pe malul stâng al râului Olt, situată în partea de centru Est a judeţului Vâlcea, învecinându-se în partea de vest cu comuna Galicea, la sud Comuna Olanu, la Est – comuna Danicei la Nord - Comuna Nicolae Bălcescu şi este străbătută de DJ 678H

Activitati specifice zonei:

Cultivare pomi fructiferi

Creşterea animalelor

Activitati economice principale:

Extracţie şi prelucrare ţiţei

Exploatare şi prelucrare lemn

Obiective turistice:

Biserici din lemn declarate monumente istorice

Evenimente locale:

Ziua Comunei 23 August

Târg saptamanal

Ziua satelor Balomireasa şi Izvoru Rece

Facilitati oferite investitorilor:

În parteneriat privat terenuri

Acces la reţeaua de alimentare cu apă şi electricitate

Informatii sociale:

Comuna Stoilesti detine aproximativ 4439 de locuitori, majoritatea fiind agricultori.

Populatia totala: 4439 locuitori

Populatie barbati: 2231

Populatie femei: 2208

din care:

Copii: 760

Pensionari: 950

Persoane plecate la munca în strainatate: 10%

Repartitia pe nationalitati:

100% români

Repartitia pe culte:

100% ortodocsi

SCOLI

  Scoala gimnaziala Stoilesti - PJ avand ca structuri subordonate

- scoala gimnaziala Izvoru Rece;

- scoala primara Barsoiu si

- gradinita cu program normal Stoilesti;

  Scoala gimnaziala Ursi - PJ avand ca structuri subordonate

            - scoala primara Geamana si

            - gradinita cu program normal Ursi

BISERICI

- Biserica “Constantin si Elena” sat Ursi;

- Biserica sat Obogeni;

- Biserica catun Gemenica;

- Biserica sat Geamana;

- Biserica sat Malu;

- Biserica sat Ghiobesti;

- Biserica sat Stoilesti;

- Biserica sat Stanesti;

- Biserica catun Barsoieni;

- Biserica sat Barsoiu;

- Biserica sat Delureni;

- Biserica catuni Tamplari.

  

La aceste biserici slujesc:

 - Preot paroh Ionescu Bogdan;

 - Preot paroh Buga Alin George;

 - Preot Buga Nicolae;

 - Preot paroh Spataru Gheorghe;

 - Preot paroh Boncan Nicolae;

 - Preot paroh Vasile Cristian.


MEDICI DE FAMILIE

- Dispensar Ursi - Obogeanu Constantin;

- Dispensar Stoilesti - Mihalache Ioana;

- Dispensar Barsoiu - Veteleanu Florina